തിയേറ്റർ ആർട് -നു പുതു ജീവൻ നൽകി സണ്ണി വെയ്ൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

തിയേറ്റർ ആർട് -നു പുതു ജീവൻ നൽകി സണ്ണി വെയ്ൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് – സണ്ണി വെയ്ൻ ആദ്യമായി നിർമിച്ച മൊമെന്റ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡെത്ത് എന്ന നാടകത്തിന്റെ സ്‌പെഷ്യൽ ഷോ വീഡിയോ കാണാം

The video is from the special show of ‘Moment Just Before Death’ held on June 10, 2018 at Jose Thomas Performing Arts Center (JTPac), Kochi.

The play was Written and Directed by Liju Krishna, Produced by Sunny Wayne Productions in association with Saga Entertainment.

The special show was held for personalities across spheres such film, culture, sports, media and art. The play was performed for a packed audience of over 600 people. Some of the celebrities, included Mammooty, KPAC Lalitha, Siddique, Lal Jose, P Balachandran, Lal, Jayasoorya, Asif Ali, Tovino Thomas, Antony Vargeese Peppe, Aashiq Abu, C K Vineeth, Bhagya Lakshmi, Rima Kallingal, Kukku Parameswaran, Ashokan, Sidharth Bharathan, Gregory, Neeraj Madhav, Balu Varghese, Biju Kuttan, and so on.

Produced by : Sunny Wayne Productions
Play Written & Directed by : Liju Krisna
Event Partner : Livibe
Radio Partner : Red FM
Creative Partner : ALTEREGO
Video Partner : WOW MAKERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *